?

Log in

No account? Create an account
Kultasiskoni [entries|archive|friends|userinfo]
ylvalii_

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Apr. 4th, 2008|03:19 pm]
ylvalii_
<3<3<3<3<3<3
Äidinkielen opettajani soitti juuri. Aurinko paistaa. Olen voittanut kulttuurilehti Kaltion kirjoituskilpailun! Saan rahaa ja kirjoitukseni julkaistaan Kaltion toukokuun numerossa. Oh laa.

Huomenna ensi-ilta. Eilen omaiset. Tulkaa katsomaan meitä. Ronja on hellyyttävä. Olen innoissani. Haluan kirjoittaa.
link15 siltaa rakennettu|rakenna silta

(no subject) [Sep. 7th, 2007|07:28 pm]
ylvalii_

Kirjoita tähän viisi sanaa,
jotka mielikuvasi mukaan liittyvät jollakin tavalla minuun.

Ne voivat olla esineitä, asioita, mitä vain.

Lisää tämä sitten omaan päiväkirjaasi.
link9 siltaa rakennettu|rakenna silta

(no subject) [Apr. 17th, 2006|09:12 pm]
ylvalii_
Tahdotteko tietää mikä sisareni nimi on? Luulette tietysti, että hän on Kati tai Jaana tai joku semmoinen, niin kuin tytöt tavallisesti. Mutta ei sinnepäinkään. Sisareni nimi on Ylva-lii. Sanokaapa moneen kertaan peräkkäin Ylva-lii, Ylva-lii Ylva-lii, eikö kuulostakin kauniilta?

Etkö vain, sinä ole sisareni. Koputa minua ruusulla selkään ja olet ystäväni.

link61 siltaa rakennettu|rakenna silta

navigation
[ viewing | most recent entries ]