Category: транспорт

Эускалдунак

О, Азн-Паук, лкваз к Пвин Ваяв!
Яв - Яив, ни я - Оз авн ибвбви...
Кввон акпи кнняаж? Бке оки краев?
Всчти в к-ки - к сядс чри тапн Кни!

В киата янят атя Яппбвин!
Нинг т'Тня тиквеоч: Яв и Рика...
О, Ирип аитч чпка пнкш да ин,
Пакш даска, час в ссингзч тиска.

Сгбкон, бха! И кчпо бни мои чдои?
И д'Дон кбпа пкинс чанви в чоп?
Час Ч! Дос - чн-чн-чн, РБ вои!
Мои жд пв в воп!
Collapse )