Tags: Hēgelis

sa

G.V.F.Hēgelis - Kurš domā abstrakti

G.V.F.Hēgelis. Kurš domā abstrakti

Kurš domā abstrakti?

Domāt? Abstrakti? Sauve qui peut! – „Glābjas kas var!” – droši vien iebrēksies kāds algots informators, atrunājot publiku no raksta par „metafiziku” lasīšanas. Jo „metafizika” – tāpat kā „abstraktais” (un laikam arī tāpat kā „domāšana”) – ir vārds, kurš katrā izraisa vairāk vai mazāk spēcīgu vēlēšanos aizbēgt tā patālāk, kā no mēra.

Steidzu jūs nomierināt: es netaisos šeit skaidrot, ko nozīmē „abstrakts” un ko nozīmē „domāšana”. Skaidrojumi vispār pieklājīgā sabiedrībā tiek uzskatīti par slikta toņa pazīmi. Man arī pašam kļūst nelabi, kad kāds sāk kaut ko skaidrot – nepieciešamības gadījumā es pats visu spēju saprast. Bet šeit jebkādi skaidrojumi par „domāšanu” un „abstrakto” ir pilnīgi lieki;

Collapse )