September 30th, 2020

lz

Sestā Patriarha Altāra Sūtra (8-10)Сутра Помоста Шестого Патриарха (параграфы 8-10)Iepriekšējās daļas / Предыдущие части:
  Sestā Patriarha Altāra Sūtra / Сутра Помоста Шестого Патриарха


...

§ 8. Reiz kāds jauns mūks, dziedot šo gathu, gāja garām telpai, kurā mala graudus. Viņu izdzirdējis, es uzreiz sapratu, ka šīs gathas sacerētājs vēl nav iepazinis savu dabu un sapratis galveno būtību. Tad es pajautāju mūkam, kā sauc gathu, kuru viņš deklamēja.

Mūks man atbildēja: "Es nezinu, bet lielais skolotājs teica, ka dzimšana un nāve ir lieli notikumi un ka viņš vēlas nodot patriarha apmetni un Dharmu, tāpēc liek katram kopienas loceklim sacerēt gathu, atnākt un pasniegt to viņam. Ja kāds būs aptvēris mācības pamatideju, viņš tam atdos apmetni un Dharmu un tas kļūs par sesto patriarhu. Viens vecākais mūks vārdā Šeņsju ņēma un uzrakstīja ne-zīmju gathu uz paviljona dienvidu nodalījuma sienas. Piektais patriarhs visiem kopienas locekļiem lika to deklamēt, lai šīs gathas atmodinātais ieraudzītu savu dabu un pašpilnveidojoties, izmantojot garīgo praktiku atbilstoši šai gathai, atbrīvotos."

Es teicu mūkam: "Es maļu šeit graudus jau vairāk nekā astoņus mēnešus, bet vēl ne reizi neesmu bijis patriarha zāles priekšā. Lūdzu, pavadi mani līdz paviljona dienvidu nodalījumam, lai es arī varētu paskatīties uz šo gathu un tai paklanīties. Es arī gribētu to iemācīties no galvas un deklamēt, lai radītu priekšnosacījumus pārdzimšanai Budas zemē."

Kad mūks atveda mani uz paviljona dienvidu nodalījumu, es paklanījos šai gathai. Tā kā es nepratu lasīt un rakstīt, lūdzu kādu cilvēku gathu man nolasīt. Izdzirdējis gathu, es aptvēru pamatideju. Tad es sacerēju savu gathu un atkal palūdzu cilvēkam, kurš mācēja rakstīt, uzrakstīt to uz paviljona rietumu nodalījuma sienas, lai pasniegtu savu sākotnējo apziņu. Jo, ja tu neesi iepazinis savu sākotnējo apziņu, no Dharmas apgūšanas nav nekādas jēgas. Bet, ja reiz esi iepazinis savu apziņu un ieraudzījis savu paša dabu, tas nozīmē, ka mācības pamatideju aptvēris esi.

Mana gatha skan tā:
            Apskaidrības-bodhi kokam sākotnēji nav stumbra,
            Un dzidrais spogulis ir bez paliktņa.
            Ja reiz Budas daba vienmēr ir pilnīgi tīra,
            Tad kur gan tajā var rasties putekļi?!

Es sacerēju vēl vienu gathu, kas skan tā:
            Apziņa ir apskaidrības-bodhi koka stumbrs,
            Bet ķermenis ir dzidrā spoguļa paliktnis.
            Dzidrais spogulis ir sākotnēji tīrs,
            Kur gan uz tā var rasties putekļi?

Izdzirdot manas gathas, klostera iemītniekiem, kuri tobrīd atradās paviljonā, tās šķita dīvainas un viņi bija pārsteigti. Tad es atgriezos telpā, kur maļ graudus.

Piektais patriarhs uzreiz saprata, ka esmu labi izpratis lielo būtību, bet, sargoties no tā, ka par to uzzinās kopienas locekļi, viņš tiem teica: "Arī tā vēl nav pilnīga izpratne."

§ 9. Sagaidījis nakti, piektais patriarhs pasauca mani uz savu zāli un sāka lasīt man priekšā "Dimanta Sūtru". Izdzirdējis [to] vienu reizi, es ieguvu apskaidrību20 un tajā pašā naktī saņēmu Dharmu, bet neviens par to nezināja. Tad viņš nodeva man mācību par pēkšņo apskaidrošanos un apmetni, teikdams: "Tu esi kļuvis par sesto patriarhu, apmetnis to apliecinās. Nododiet to no paaudzes paaudzē, bet Dharmu nododiet nepastarpināti no sirds uz sirdi, lai vestu cilvēkus pie pašapskaidrošanās."

Un vēl piektais patriarhs man teica: "Kopš senseniem laikiem iegājies tā, ka dzīvība tam, kuram nodota Dharma, karājas mata galā. Ja paliksi šeit, kāds var tevi pazudināt, tāpēc tev ātrāk jādodas no šejienes prom."

§ 10. Saņēmis apmetni un Dharmu, es pusnaktī devos ceļā. Piektais patriarhs mani pavadīja līdz Dzjudzjaņ pasta piestātnei.21 Mēs atvadījāmies. Es acumirklī ieguvu apskaidrību. Šķiroties piektais patriarhs man novēlēja: "Ej un strādā centīgi, nes Dharmu uz dienvidiem, bet nākamo trīs gadu laikā to neizplati, jo tas izraisītu nelaimes. Pēc tam sāc to izplatīt, pievēršot tai uz maldu ceļa nonākušos un labi viņus pamācot. Ja spēsi atmodināt cilvēka apziņu, tad viņš ne ar ko neatšķirsies no apskaidrotā (ķīn. u)."


Piezīmes:
20 Citāts no “Dimanta Sūtras” (skat. a7, 8. sēj. 749-с. lpp.). Šajā tulkojumā atstāta sākotnējā fragmenta versija no sūtras Dunhuaņas varianta. Hronoloģiski vēlākajā Kosjodzi sūtras izdevumā (skat. a8, 15. lpp.) šis fragments ir pagarināts, norādot, par kuru no šī izdevuma redaktoraprāt "Dimanta Sūtras" fragmentu iet runa. Tur šis fragments skan sekojoši: "Līdzko viņš nonāca līdz vietai, kurā teikts: "Jums nav jābūt piesaistītiem [lietām], bet jāizstrādā apziņa, kas neatrodas nekur..." – to izdzirdējis vienu reizi, es apskaidrojos.". -- IR.
21 Japāņu pētnieks Ui Hakudzju identificē to ar Siņjanas staciju, kura Minu dinastijas laikā (1368–1644) atradās Jandzi upes dienvidu krastā Dzjaņsi provincē (skat. a10, 2.daļa, 198. lpp.).


Nākamās daļas / Следующие части:
  Sestā Patriarha Altāra Sūtra / Сутра Помоста Шестого Патриарха(c) 2009-2020 I.Ribners, tulkojums latviešu valodā