5 תובנות של מירה בזמן האחרון:

1. אם זזים הרבה לכל הכיוונים אפשר להתהפך
2. עם חיוכים משיגים יותר חלב מאשר עם צעקות
3. מוצץ קל להוציא אך קשה להכניס
4. הילדה הרימ שבמראה מחייכת מחייכת, אבל קרה למגע
5. If you want anything done in this country, you have to complain until you're blue in the mouth

(no subject)

Эсти в садике дразнят Эсти-Пэсти. А она жестоко мстит - поет Альма-Пальма и Омер-Помер.

(no subject)

Видела в полдесятого вечера на улице злого папу с коляской. В коляске сидел еще более злой младенец, и всем видом показывал - спать не буду!

(no subject)

Леник: Эсти напихивается вафлями
Эсти: Что сова?

* Вы жили на Г-1, если знаете, как этот пост связан с фразой "В доме нет ни одной сигареты"

Месть :)

Леник (при ребенке) -  Надо нам нового ребенка завести, этот какой-то невоспитанный...
Я -  Не волнуйся, Эсти, это папа так шутит.
Эсти - Какой папа?

(no subject)

Эсти встречает меня на выходе из туалета: "Мама, вот ты! Наконец я тебя нашла!"

Мысли человека, который думает, что он не такой, как все

Недавно мы купили телевизор, и меня посетило второе озарение. Первое было несколько лет назад, в отпуске, когда я поняла, почему все туристы толпами ходят по тем же туристическим местам. Оказалось, это потому, что в туристических местах обычно бывают интересные вещи, в то время как в нетуристических обычно ничего интересного нет. А сейчас я поняла, почему большинство людей по вечерам сидят на диване и пялятся в телевизор. Оказалось, потому, что это очень приятное времяпровождение.
П.С. А еще я как-то поняла, что все "раннее и неизданное", оно обычно не зря не было издано. Но это уже не откровение, a так, по мелочам.

Ирена Сандлер. Чтобы помнили

Originally posted by ben_azzaj at Ирена Сандлер. Чтобы помнили
Оригинал взят у illet в Ирена Сандлер. Чтобы помнили
Оригинал взят у dmitryulyanov в Ирена Сандлер. Чтобы помнили
Оригинал взят у olga_s_md в Ирена Сандлер. Чтобы помнили
Оригинал взят у mimohodom04 в Ирена Сандлер. Чтобы помнили
Оригинал взят у pes4inka888 в Ирена Сандлер. Чтобы помнили
Оригинал взят у zoy_ka в Ирена Сандлер. Чтобы помнили
Оригинал взят у irka_hole в Ирена Сандлер. Чтобы помнили
Оригинал взят у vezuka в Ирена Сандлер. Чтобы помнили
Оригинал взят у daiquiri2a в Ирена Сандлер.
Оригинал взят у j_belkina в Ирена Сандлер.
Оригинал взят у machoocha в Ирена Сандлер.
Оригинал взят у agabalych в Ирена Сандлер.
Оригинал взят у kav0887 в Ирена Сандлер.
Оригинал взят у chernenkoekat в Ирена Сандлер.Посмотрите на эту женщину - и запомните ее навсегда! Мир не стал безнравственным только сейчас - он всегда был таким... Награду не всегда получает тот, кто достоин её более других.Недавно, в возрасте 98-и лет умерла женщина по имени Ирена Сандлер. Во время Второй мировой войны Ирина получила разрешение на работу в Варшавском гетто в качестве сантехника/сварщика. У неё были на то "скрытые мотивы".Будучи немкой, она знала о планах нацистов по поводу евреев. На дне сумки для инструментов она стала выносить детей из гетто, а в задней части грузовичка у неё был мешок для детей постарше. Там же она возила собаку, которую натаскала лаять, когда немецкая охрана впускала и выпускала машину через ворота гетто. Солдаты, естественно, не хотели связываться с собакой, а её лай прикрывал звуки, которые могли издавать дети. За время этой деятельности Ирине удалось вынести из гетто и, тем самым, спасти 2500 детей.Её поймали; нацисты сломали ей ноги и руки, жестоко избили. Ирена вела запись имён всех вынесенных ею детей,списки она хранила в стеклянной банке, зарытой под деревом в её заднем дворе. После войны она попыталась отыскать всех возможно выживших родителей и воссоединить семьи. Но большинство из них окончило жизнь в газовых камерах. Дети, которым она помогла, были устроены в детские дома или усыновлены.В прошлом году Ирена Сэндлер была номинирована на Нобелевскую премию Мира. Она не была избрана. Её премию получил Эл Гор - за слайд-шоу по всемирному потеплению... А в этом году премию получил Барак Обама за свои предвыборные обещания. Я вношу свой маленький вклад, пересылая Вам это письмо.Надеюсь, Вы поступите так же. Прошло 65 лет со дня окончания Второй Мировой войны в Европе. Это электронное письмо как цепочка памяти - памяти о шести миллионах евреев, 20-ти миллионах русских, десяти миллионах христиан и 1900 католических священниках, которые были убиты, расстреляны, изнасилованы, сожжены, заморены голодом и унижены. Это послание предназначено сорока миллионам людей. Помоги нам распространить его по всему миру.


Актуально всегда и не имеет срока давности. Горжусь, что могу разместить у себя просто рассказ о подвижнице. Люди, помните.