?

Log in

No account? Create an account
don't tell me your beautiful lies. [entries|archive|friends|userinfo]
living is easy with eyes closed.

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Jan. 2nd, 2011|01:15 am]
living is easy with eyes closed.
               FRIENDS ONLY.
comment to be added.
(sä oot mun iltojeni valo ♥)

Link8 コメント|コメントの送信

(no subject) [Jul. 23rd, 2006|01:58 pm]
living is easy with eyes closed.
Sinun, joka luet tämän, on pakko kommentoida. Kerro minulle yksi tai useampia asia, josta pidät minussa.

Sen jälkeen postaa tämä omaan journaliisi, niin minä voin kertoa, mistä minä pidän sinussa.
Link7 コメント|コメントの送信

(no subject) [Jan. 25th, 2006|02:55 pm]
living is easy with eyes closed.
Post anything that you want here, and post it anonymously. A story, a secret, a confession, a fear, a love... anything. Make sure to post anonymously and honestly. Post as many times as you'd like. Then, put this in your LJ to see what others have to say.

-----
Link2 コメント|コメントの送信

(no subject) [Jun. 3rd, 2005|05:17 pm]
living is easy with eyes closed.
KIINNI JÄIT! Koska luet tätä tekstiä, se tarkoittaa että sinun täytyy kommentoida. Kommentoi ihan mitä haluat, kunhan teet sen. Laita tämä teksti omaan journaliisi ja nappaa kaikki journaliasi (vahingossakin) lukevat.
Link82 コメント|コメントの送信

navigation
[ viewing | most recent entries ]