?

Log in

No account? Create an account
vaikea välillä haluta olla [entries|archive|friends|userinfo]
This is how it works

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(ei otsikkoa) [lokak. 10., 2007|03:19 pm]
johanna
[Tags|]

Kerro mitä mieltä olet minusta, nimettömästi.
Kirjoita kirjakielellä, ei hymiöitä, jotta en tiedä kuka kirjoittaa.
Linkki8 words|say something

(ei otsikkoa) [maalisk. 8., 2005|05:39 pm]
johanna
[Tags|]
[music |the strokes - barely legal]


TÄMÄ JOURNAL ON FRIENDS ONLY.

Mukaan pääsee, kunhan kysyy.
Linkki88 words|say something

navigation
[ viewing | most recent entries ]