?

Log in

No account? Create an account
Salaisuuksia, joita yksinäiset huutaa unissaan [entries|archive|friends|userinfo]
Tähtityttö

[ userinfo | userinfo ]
[ archive | archive ]

Minäkin koska muutkin! [Aug. 2nd, 2012|10:36 pm]
Tähtityttö

that's who I amCollapse )
LinkHold me?

Kuiskaathan ? [Apr. 12th, 2009|11:42 pm]
Tähtityttö
Kerro minulle, mitä mieltä olet minusta. Rehellisesti, omin sanoin. Vastaa nimelläsi tai nimettömänä, ihan kuinka haluat. Sen jälkeen , mikäli mielesi tekee tietää mitä muut sinusta ajattelevat, lisää tämä omaan journaliisi.

Ihan mitä vain.
Link15 |Hold me?

please [Jan. 6th, 2009|06:04 pm]
Tähtityttö

Leave me an anonymous comment pouring your heart out. Say anything. Tell me your stories, your secrets, those things no one ever asks but you wish to tell. Tell me about your love, your hate, your indifference, your joy. Tell me about what's inside of you when you're reading through these entries on your friends list, and tell me why you continue to come back here. Tell me anything. Tell me what you really think of me or yourself. Anything.

Post anonymously. Speak honestly, because there isn't any censure here. Post as many times as you like. One faceless wonder to another. You don't have to be on my friends list. You can just be stopping through. It doesn't matter. This is also an opportunity to tell me what you don't like about me, or more than dislike, hate.
Link4 |Hold me?

(no subject) [Jan. 6th, 2006|12:53 am]
Tähtityttö


Oon Friends Only, mutta kukapa kääntäisi pois sen, joka uskaltaa kolkuttaa ovelle?

Link53 |Hold me?

navigation
[ viewing | most recent entries ]