Tags: steve jones

Steve Jones

Steve Jones - Biolegydd ac awdur Cymreig yw Steve Jones (ganwyd 24 Mawrth 1944).
Ganwyd Steve Jones yn Aberystwyth, a bu ym Mhrifysgol Caeredin a Phrifysgol Chicago cyn cael ei benodi'n Athro Geneteg yng Ngholeg y Brifysgol Llundain ac yn bennaeth labordy enwog Galton.
Ym 1996 enillodd Fedal Faraday y Gymdeithas Frenhinol am ehangu gwybodaeth y cyhoedd mewn geneteg ac esblygiad. Dros y blynyddoedd mae wedi cyflwyno'r maes hwn yn syml iawn i bobol gyffredin. Darwin, mae'n debyg yw ei arwr mawr ac mae wedi ysgrifennu am esblygiad.
Yn ei lyfr The Descent of Men mae'n croniclo dirywiad cyflwr y cromosom 'Y' ac yn dangos sut (yn ei farn ef) mae'r rhyw gwryw am ddod i ben ymhen rhai miloedd o flynyddoedd.

http://cy.wikipedia.org/wiki/Steve_Jones_%28biolegydd%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jones_%28biologist%29

* * *

Pobl heb hanes cynnar fuon ni'r Cymry a'r drws oedd yn agor ar ein gorffennol pell wedi'i gau. Er hyn rywle yn nyfnderoedd ein bod roedd i ni, fel y tystia ein llenyddiaeth, gof amdanom ni'r Cymry fel gwir frodorion Ynys Prydain a fu unwaith yn meddiannu Prydain oll cyn ein hysbeilio gan eraill o'n tai a'n tiroedd gan adael ein gwaed ar y gwellt a'n haelwydydd yn oer ac yn adfail. Wfftiwyd y cof yma gan haneswyr a hyd yn ddiweddar portreadwyd ni fel newydd-ddyfodiaid i Ynys Prydain a gweddillion y Celtiaid hynny a sgubodd ar draws Ewrop ychydig filoedd o flynyddoedd cyn Crist.

Далекое прошлое валлийского народа, захваченного теми, кто не обладал древней историей, фактически скрыто от нас. Несмотря на это, память о валлийцах - истинных уроженцах Британских островов, населявших когда-то всю Великобританию, прежде чем земли их и дома были захвачены другими и преданы огню и кровавому разорению, - существовала где-то в глубине нас, что подтверждается нашей литературой. Эта память отвергалась историками, до недавнего времени изображавшими нас пришельцами в Британии, остатками кельтов, что прокатились по всей Европе за несколько тысяч лет до н.э.

* * *
...продолжение следует...