Tags: друзі

Читаю

Кореляція друзів та коментаторів


Вони мене коментували та додали до друзів (119)
Вони мене коментували та забули або не захотіли додати до друзів (88)
Вони додали мене до друзів, але забули прокоментувати (89)

Collapse )