?

Log in

No account? Create an account
Главное не падать ухом :) [entries|archive|friends|userinfo]
_YuRiX_

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Верхняя запись Disclaimer [янв. 28, 2013|03:57 pm]
_YuRiX_
[Местонахождение |Sofia]

Я уже несколько лет не веду журнал
- мне неинтерсно.
Но я читаю ЖЖ по
нескольку раз на дню и комменчу чужие записи. Спасибо за внимание.

Ссылка

My tweets [окт. 16, 2014|12:00 pm]
_YuRiX_
[Tags|]

Ссылка

My tweets [окт. 15, 2014|12:00 pm]
_YuRiX_
[Tags|]

Ссылка

My tweets [окт. 14, 2014|12:00 pm]
_YuRiX_
[Tags|]

Ссылка

My tweets [окт. 13, 2014|12:00 pm]
_YuRiX_
[Tags|]

Ссылка

My tweets [окт. 11, 2014|12:00 pm]
_YuRiX_
[Tags|]

  • Fri, 13:03: http://t.co/QCbrvFfb9i
  • Fri, 15:41: мисля че е троллинг http://t.co/7qznYrb6zz
  • Fri, 18:24: Когато измислям домейн за нов сайт, си представям как майка ми го казва на някой по телефона. Веднага се разбира дали е хубав или не
  • Fri, 21:18: Това чувство когато се качиш в трамвая и някой е оставил билетче
Ссылка

My tweets [окт. 10, 2014|12:00 pm]
_YuRiX_
[Tags|]

Ссылка

My tweets [окт. 9, 2014|12:00 pm]
_YuRiX_
[Tags|]

Ссылка

My tweets [окт. 8, 2014|12:00 pm]
_YuRiX_
[Tags|]

  • Tue, 13:23: Искам да споделя с вас мнението си за кредитите, няма значение под каква форма - потребителски кредити, бизнес,... http://t.co/Tt9pUA1kEX
  • Tue, 15:35: Още минус 100 френда, остават 341 )
  • Wed, 11:48: хората се делят на 4 групи – простаци (П), умници (У), бандити (Б) и глупаци (Г). Ако Петър прави нещо, от което... http://t.co/Bcv3yk492Y
Ссылка

My tweets [окт. 7, 2014|12:00 pm]
_YuRiX_
[Tags|]

Ссылка

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]