?

Log in

No account? Create an account
 

למאזיני הרדיו, תנחומי

About Musings and Geekiness from Ross -2

Previous Entry למאזיני הרדיו, תנחומי Feb. 9th, 2010 @ 12:10 pm Next Entry

בשבוע האחרון אני לא מצליח לפתוח את הרדיו בלי לשמוע את השיר החדש של הדג-נחש. להפתעתי, כשחיפשתי את המילים באינטרנט, הן היו קצת שונות ממה שזכרתי מהרדיו. אז תיקנתי אותם.

אז לרווחת הציבור, הנה מילות השיר המתוקנות עבור "עוד אח אחד ירד אל הקבר" (כותרת אלטרנטיבית: "כל פעם שמישהו נהרג, עוד פיה מתה"). אתם מוזמנים לשחק במשחק המשעשע הבא: נחשו אילו מילים בשיר הם תיקונים שלי, ואילו מהן הן שורות מקוריות שלא יכולתי להמציא גם אם הייתי מנסה. התשובות הנכונות נמצאות כאן.
פזמון:
עוד אח אחד ירד אל הקבר
מאמא בוכה היא בצעקות שבר
עוד אח אחד ירד אל הקבר
את זעקות אבא שומעים מכל עבר


בן אדם למה זה ליבך כמו קרח
האם נהנה אתה להיות לרוצח
אוזניים השומעות איומים מפיך
מדוע תדבר כך אני אחיך
כל צד טוען שהמצב הוא רע
אבל הרג אכזרי זה דבר ממש נורא
הורג אנשים לא אכפת לך כלל
לירות בבני אדם איך אתה מסוגל
לזרוק אבנים בחיית זה כואב
וחגורות נפץ - מה אין לכם לב
החיים חשובים - הם דבר מיוחד
רצח והרג זה ממש לא נחמד

פזמון:
עוד אח אחד ירד אל הקבר
מאמא בוכה היא בצעקות שבר
עוד אח אחד ירד אל הקבר
למה כולכם כל כך לא בסדר


ילד מה קורה לך איך השתגעת
לאיזה מצב אחי תראה הגעת
לא מעניין אותך הכל כבר מותר
בעיניים שלך מבט אפל וקר
לנסות ולשנות זה עוד לא מאוחר
תשנא דברים רעים - נכון שזה עזר?
כל עם ישראל די לכל האלימות
לפתור את הסכסוך זה הרי די פשוט
נגלה רחמים נגלה רחמנות
ואז [להשלים כאן] ותהיה התקדמות
כל דם שנשפך מותיר שובל ריקנות
והוא לא יורד בסבון וסמרטוט

פזמון:
עוד אח אחד ירד אל הקבר
מאמא בוכה היא בצעקות שבר
עוד אח אחד ירד אל הקבר
OMG WTF that's the saddest thing EVAR


אולי הגיעה עת לשאול שאלות
כמו למה כאן כולם חוץ ממני חלאות
אם רק נוותר על עוד מוות ברוטאלי
נחיה ברעות כדובוני האכפת-לי
אף איש מהמתח פה אף פעם לא נחלץ
פישי הגדול היה זה שחרץ
שבעד השלום הוא נלחם ונמרץ
אז כתב שיר מתחרז בשביל גלגל"צחזרו אלינו בשבוע הבא, כשפישי הגדול יגלה ש"לאנוס נשים זה ממש לא מנומס / אז גבר, בחיית, תעזוב את המכנס / העולם היה יותר כיף בלי אף אנס".


Leave a comment
[User Picture Icon]
From:vnaama
Date:February 14th, 2010 02:40 pm (UTC)
(Link)
אדיר... :)
(Leave a comment)
Top of Page Powered by LiveJournal.com