?

Log in

No account? Create an account
 

עיתונים: כבר לא לאליטה האינטלקטואלית

About Musings and Geekiness from Ross -2

Previous Entry עיתונים: כבר לא לאליטה האינטלקטואלית Jan. 12th, 2010 @ 12:22 pm Next Entry
בעיתון של הוותיקן כתבו ביקורת בלתי אוהדת של הסרט החדש Avatar. כמו, נו, המון עיתונים, בלוגים ואומרי-דבר ברחבי העולם. ב"ישראל היום" הידיעה המרעישה זוכה לכותרת השקטה והמדויקת: "הוותיקן נגד 'אוואטר'." כמה טוב שיודעים לשמור על פרופורציות.

ועוד מאותו דיווח קריטי: "אבל גם להצלחה יש מחיר, בעיקר נפשי. רשת סי.אן.אן דיווחה לאחרונה כי צופים שנהנו מחווית הסרט התלוננו לאחריו על תחושות של דיכאון ומחשבות אובדניות בשל רצונם, הבלתי ניתן למימוש, לחוות את יופיו של הכוכב פנדורה."

רוב תודות, ישראל היום ו-CNN! אני בטוח שג'יימס קמרון עכשיו יושב בשירותים ובוכה על האחריות הנפשעת שלו בהתאבדויות ההולכות ובאות של הנפשות הנאצלות שהוקסמו מהעולם המופלא שהוא יצר! "לבי נשבר," הוא וודאי חושב לעצמו, "לקרוא את EcoMaid29 כותבת שהיא 'מתה לראות את פנדורה בעצמה' וש'וואו, כשאני חושבת כמה יפה העולם הדמיוני של פנדורה לעומת מה שג'ורג' בוש עשה ליערות הגשם, פשוט בא לי להתאבד!!!.'" הוא מרכין את ראשו. "מעכשיו והלאה," אני שומע אותו נשבע, "אני אשתמש בכוחותי רק לשם מלחמה בכוחות הרשע!"

ועוד במהדורה, סקופ בוער: יש בארץ גם עוד מישהו שקוראים לו "עמוס עוז." גם: אם סופרים את מספר המילימטרים שהגביה את עצמו סגן שר החוץ מעל השגריר הטורקי, אז בגימטריה זה יוצא מילה גסה.

כמה טוב שיש לנו כלב שמירה נאמן, תמיד על המשמר, שאינו בוחל מחשיפות חודרות, חתרניות ומרעישות, ושלא נותן לזוטות כמו העדר אירועים לעצור אותו.
Leave a comment
[User Picture Icon]
From:magogue
Date:January 12th, 2010 12:19 pm (UTC)
(Link)
+1
מצויין. אתה צריך לכתוב יותר בעברית
(Deleted comment)
[User Picture Icon]
From:_lux_aeterna_1
Date:January 12th, 2010 05:21 pm (UTC)
(Link)
אה. לרגע חשבתי שזה יהיה "אם 10000 איש יצטרפו לקבוצה זיו
יכתוב יותר בעברית".
[User Picture Icon]
From:_lux_aeterna_1
Date:January 12th, 2010 05:22 pm (UTC)
(Link)
וזה מה שקורה כשיישור לימין משתבש נוראות.
[User Picture Icon]
From:_standback_
Date:January 12th, 2010 06:05 pm (UTC)
(Link)
אם 10,000 איש יצטרפו לקבוצה, זיו יקים עיתון משלו. הוא יהיה במתכונת "דף ריק עם התאריך של היום ושם העיתון," והוא יהיה הרבה יותר אינפורמטיבי מכל העיתונים המתחרים.
[User Picture Icon]
From:magogue
Date:January 12th, 2010 09:17 pm (UTC)
(Link)
:מבט חולמני של אושר צרוף
אני רוצה מסע צלב לפנדורה
[User Picture Icon]
From:outofnapkins
Date:January 19th, 2010 08:04 am (UTC)
(Link)
*Joins group.*
(Leave a comment)
Top of Page Powered by LiveJournal.com