?

Log in

No account? Create an account
Miekie Moes production
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in Rok's LiveJournal:

[ << Previous 20 ]
Thursday, January 5th, 2006
11:58 pm
I woke up after way too little sleep
I AM HUNGRY AND WHEN I'M HUNGRY I WANT TO SATISFY MY HUNGERNESS. A WILDERNESS OF PAIN IS SURROUNDING ME...

I would like to eat...It looks like spaghettie, after all we're all meat, so why not?
And we all are the carriers of maggots, even mice, so why not eat worms and mice? I do...i do and tommorow after waking myself i will cook dinner
Image hosted by Photobucket.comImage hosted by Photobucket.com
Look how juicy and tasty with some red tomatosauce
Image hosted by Photobucket.com

I am going to make myself also a necklace of a dry tapeworm that i've got here for weeks now

Dear mouse,

i love you.
Image hosted by Photobucket.com
The inside of mouse looks also, like a mix of spaghettie and tomatosauce.

I eat everything. You can call me trash can,
open for everything...like the whore opening her legs...ready to dissolve ready to bear.

Goodnight dreamers.
11:57 pm
Image hosted by Photobucket.com
Mouse mouse
Hanging in the sky
Beautiful decoration
I want to hang in the sky
Like you
Like you
Mouse,
Image hosted by Photobucket.com
Like mouse exploding

Deep deep in the sky

-Lady of Milk-
11:51 pm
M i L K on a MILKY WAY
Ik melk
Jij melkt
Wij melken
met plezier
en vertier
als diertjes in een kerk
uit een kelk
leeggebloed
Door de wegdrijvende minikoetjes in ons bloed. boOooeH !

I Milk
You Milk
We Milk
With Silk mouths
We like to Milk and spoil it on aprons
Like babies
and old ladies and gentlemen without teeth

There is a Milkgirl and a Milkboy in all of us
We are the Milkfarm
With cows and pigs as decoration
Tuesday, January 3rd, 2006
8:37 am
Mistress Magic Milkflower,
Image hosted by Photobucket.com
Be carefull !
The milkspitting flower
she spits with milk
while AbbaZabba opens her legs

oOoo H !

Current Mood: ZabbaBaba
Monday, January 2nd, 2006
10:52 am
verslind
My bouquet of funeralflowers
almost ready
My spirit lies in a flower
I believe in flowers
because i carry too much sentimental milk with me

Image hosted by Photobucket.com

. . . i pick up the weak garbage parts like a raven, picking them and carrying them away. . .they make me sick then i puke and then i feel my sentimental milk streaming and i cry of happines untill my tears get yellow because of the peeing god. That's all he really can, peeiing and spitting.

in the middle of the milkhouse i wonder i wonder. . .
Friday, April 15th, 2005
1:11 am
Snake meat mouse meat
I love snakes
they're so hungry
they start with the head
look at the foolish mice-eyes! There's a bloodpearl in the corner. So sensitive. So white.
Image hosted by Photobucket.comImage hosted by Photobucket.com
With pleasure,
Image hosted by Photobucket.comImage hosted by Photobucket.com
Look how sweet
delicate candy
Image hosted by Photobucket.comImage hosted by Photobucket.com
Look how it dissapears
silently into the greedy snake
like a baby
Image hosted by Photobucket.com
BoooAaah
Image hosted by Photobucket.com
Steek nu your tongggue uit
Image hosted by Photobucket.com
Sunday, April 10th, 2005
12:55 am
'k zou gaarne ne lintworm uit een anusharteke willen uittrekken en rekken;
rekken, rekken tot ie slingert in een slinger en ik do re mi fa sol la si kan doen tot ik niks meer weet.

'k zou kik ook gaarne een geest zijn
als geest geplakt aan de binnenkant van de wanden van een lamp
ik zou onophoudelijk stuipen en botsen van hoog naar laag van laag naar hoog maar er nooit uitgeraken tenzij iemand het licht uit zou doen. . .
k zou nooit meer verliefd worden
enkel op de dingen die mij omringen. . .doof licht, de wand en niks.
misschien de weerglans van een motteke die de buitenkant van lamp besluipt. . .
mottekes hebben gekke gezichtjes.

Current Mood: JoJO0°Oo.
12:25 am
Geweest
Vandaag ben ik geweest naar hier naartoe
Image hosted by Photobucket.com
Ik voelde de grond nie meer onder mijn voeten
toen hurkte ik
wachtend op mijn melk
maar het wilde niet komen

Uitendelijk heb ik de muren wit geverfd
terwijl er wolken voorbij dreven, ze zagen er zo lomp en leeg uit dat mijn foto lelijker werd door een overvloed aan gelach. . . Ik lach. Ik heb gelagt.

Ik rokte

mijn rok omhoog

Ik lokte

de wolken

naar hier naartoe

onder mijn rokske

terwijl de wind mijn billekes koud blies
terwijl de wind m'n rokske naar omhoog bles
Ik schreeuwde de lucht kapot

hebt ge haar gezien, Heer?
Zweer me dat ge u niks meer herrinertd en ik zal de zweer van u afschrappen, de zweer die ik ben voor u op uw ledematekes. De leden van uw matekes. Stomme maten. Maten verstommen nog meer als ze voelen hoe de madekes beginnen te krioelen onder hun huid. Als levende onderhuidse piercingskes die op en neer bewegen net zoals de op en neer wegende buikskes van dode muizekes. Van september tot april.

mMm, Marilyn Monroe haar slaapkamerdeur zit allang op slot. . .erg op slot. Volgens mij stinkt het er.

Current Mood: Geweest
Monday, April 4th, 2005
11:48 pm
Zwart haar, nauw slipje en blauwe ogen met suiker en melk alsjeblieft.
Nothing can hurt me now. Can you feel it? hij nadert als een hoertje zonder onderbroek. De dood komt mij halen. . .ik voel het friemelen en frommelen. Ik moet mijn naam veranderen voor het te laat is !
Isabella kijkt mee. Ze houdt vogelkes bij. Ze knijpt ze toe tot ze stoppen met zingen en ik rol mijn oOgen dicht en begin een schooner liedje te zingen terwijl ik de Cha-cHa-Tsjah dans. Isabella veranderdtd in een brandende rozenstruik terwijl De maan hangt te soezen als een roomsoes. . .Van Bollywood tot Alabama hoor ik haar ademen. . .Isabella, hartelijke dochter. Ze zou me graag als moeder willenhebben om te kunnen zuigen aan mijn muizeke, melkmuizekes gloeiend door haar adertjes.
Ik dagdroom over hoe muisje mijn bloemekes opeet en dan bakkend verder bruist als Coka kola in mijn melk. . .Muisje heeft mij alleen gelaten, ik bijt op mijn tong en proef de binnenkant. . . Ik dans te Tsja-tsja-tsjah met een bananekop en barst in tranen uit. . .Ja, want Isabella doet tik-tok op haar hoofd en laat mij zien hoe schoon zij is, ik laat mij zien hoe vies ik ben en knaag als ongedierte aan haar hartelijke rozekes die doodgaan in haar brandende struik. . .Isabella is als de dood voor mijn parfum. Ik stink als opgebrande bloemblaadjes( zoals smeltende plastieke gezichtekes). Met Een stinkbloem doorboor ik haar hart zodat mijn parfum overal dringt en krioelt. . .ik open mijn benen. . .een meer baar ik, een meer vol verdronken bloemekes die ik vol gekribbelkrabbeld heb met zwarte streepjes. . .alles verspreid zich. Knijp je neus toe.
Image hosted by Photobucket.com
Ik wacht op Muis.
Ik lach zoo lang tot ik pijn krijg, ik lach tot de hartekes ontploffen en breken en nog meer pijn doen ! Niets kan mij nog meer pijn doen. Hij nadert op een melkweg als een dief in de nacht. . . ik weet niets, ik ben vies.

Misschien moet ik perzikses en meer zakmesjes kopen om de muizekes te lokken. Misschien is melk alleen niet genoeg. Ze laten mij allemaal alleen, ze kribbelen zwarte streepjes over mij. . .bitter en waar doorklief ik 1000000000000 jaren van muizeke. . .
Image hosted by Photobucket.com
Ik schreeuw blauw uit in haar oOgen
Hartelijke dochter,
de maan ontbind zich als roomsoes vol pudding over je
kan je dat aan?
Sta voor aap
Staar je leeg
Uitpuilend Oogje
Als een hoopje haat dat zich vergrijpt aan een toevallige voorbijganger.Met alle plezier !

Current Mood: SnoepjesParfumMeisjes
Sunday, April 3rd, 2005
1:27 am
When i'm not with you

I inject myself with nightmares
Image hosted by Photobucket.com

after that i feel infected

i feel like a cat and a dog
Image hosted by Photobucket.com

i was listening to the radio
it was talking to me like a cat
the background was filled with fishes.

Current Mood: Infected
Friday, April 1st, 2005
1:46 am
Gij grote stad!
ik werd wakker en ik zag de muur
ik hoorde ze fluisteren
Ik luister nog steeds
ik hoor niets meer
. . . . . .
Ik draag schelpen rond mijn oren met dode tijgers vol grijns en diamanten in hun oOgen.

Laten we nu lezen ende leren
één hoofdstuk
Niet bidden
dat is een zonde

°
Openbaring 18

"Na deze dingen zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, met grote autoriteit; en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep met een krachtige stem en zei: "Ze is gevallen! Babylon de Grote is gevallen, en ze is een woonplaats geworden van demonen en een schuilplaats van elke onreine uitwaseming en een schuilplaats van elke onreine en gehate vogel! Want wegens de wijn van de toorn van haar hoererij zijn alle natien(het slachtoffer)geworden, en de koningen der aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de reizende kooplieden der aarde zijn rijk geworden ten gevolge van de kracht van haar schaamteloze weelde.
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:" gaat uit van haar, mijn volk, indien Gij niet met haar in haar zonden wilt delen, en indien Gij geen deel van haar plagen wilt ontvangen. Want haar zonden hebben zich helemaal tot aan de hemel opgehoopt, en God heeft zich haar ongerechtigheden te binnen gebracht. Vergeldt haar gelijk zijzelf vergolden heeft, en doet haar tweemaal zoveel, ja, tweemaal het aantal dingen die zij gedaan heeft; doet in de beker waarin zij een mengsel heeft gedaan, tweemaal zoveel van het mengsel voor haar. In de mate dat ze zichzelf verheerlijkt en in schaamteloze weelde geleefd heeft, geeft haar in die mate Pijniging en RouW. Want in HaAr HARt blijft ze zeggen:' IK ZIT ALS KONINGIN, EN IK BEN GEEN WEDUWE, EN IK ZAL NOOIT ROUW ZIEN.' Daarom zullen op één dag haar plagen komen, dood en rouw en hongersnood, en ze zal geheel verbrand worden met vuur, want God, die haar heeft geoordeeld is sterk.
En de koningen der aarde die hoererij met haar hebben bedreven en ion schaamteloze weelde hebben geleefd, zullen over haar wenen en zich in droefheid om haar slaan, wanneer zij naar de rook kijken die van haar verbranding afkomt terwijl zij uit vrees voor haar pijniging op een afstand staan en zeggen: ' Wat jammer, wat jammer, gij grote stad, babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen!'
Ook de reizende kooplieden der aarde wenen en rouwen om haar, omdat er Niemand meer is die hun overvloedige voorraad koopt, een overvloedige voorraad van goud en zilver en edelgesteente en parels en fijn linnen en purper en zijde en SchaRLaken; en elk voorwerp van welriekend hout en allerlei ivoren voorwerpen van zeer kostbaar hout en van koper en van ijzer en van marmer; ook kaneel en Indische specerij en reukwerk en welriekende olie en geurige hars en wijn en olijfolie en meelbloem en tarwe en runderen en schapen en paarden en wagens en Slaven en Menselijke Zielen. Ja, de voortreffelijke vrucht die uw ziel begeerde is van u geweken, en alle kostelijke dingen en de schitterende dingen zijn voor u verloren gegaan, en nooit meer zal men ze vinden.
De reizende kooplieden in deze dingen, die rijk van haar zijn geworden, zullen uit vrees voor haar pijniging op een afstand staan en zullen wenen en rouwen en zeggen: 'Wat jammer, wat jammer--de grote stad, bekleed met fijn linnen en purper en scharlaken, en rijk versierd met gouden sieraden en edelgesteente en parels, want in één uur is zulk een grote rijkdom verWoeSt!'
En iedere scheepskapitein en een ieder die Ergens naartoe vaart, en zeelieden en allen die hun bestaan op zee vinden, stonden op een afstand en riepen het uit toen zij naar de rook keken die van haar verbranding afkwam en zij zeiden:'Welke stad is aan de grote stad gelijk?' En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen wenend en rouwend en zeiden: 'Wat jammer--wat jammerde grote stad, waarin alleen die boten op zee hebben, rijk zijn geworden wegens haar KOSTBAARHEDEN, want in één uur is ze verWoeST!'
Wees vrolijk over haar, O hemel, ook Gij Heiligen en Gij apostelen en Gij profeten, want God heeft voor u de gerechtelijke straf van haar geëist!'
En een sterke engel hief een steen op gelijk een grote molensteen en slingerde hem in de zee en zei:'Zo zal Babylon, de grote stad, met een snelle worp worden neergeslingerd, en ze zal NOOIT MEER gevonden worden. En de klank van zangers die zichzelf op de harp begeleiden, en van muzikanten en van fluitspelers en van trompetters zal nooit meer in u worden gehoord, en geen licht van een lamp zal ooit nog in u schijten, en geen stem van een bruidegom en van een bruid zal ooit nog in u worden gehoord; omdat uw reizende kooplieden de hooggeplaatste personen der aarde waren, want door uw spiritistische praktijken werden alle natien misleid.

Ja, in haar werd het bloed gevonden van profeten en van heiligen en van allen die op de aarde geslacht zijn.' "

°

Aangenaam,

Image hosted by Photobucket.com

Current Mood: De voortreffelijke vrucht
Tuesday, March 15th, 2005
4:11 pm

taking care of your own food is not always nice

i like to eat the food that i ate but i like also good company that serve me food

cooking is outdated, we live and think ecological

do you like the niagara water falling down on you?

me too, i'm hungry like a starving mouse

i hate it when people spill food on the ground

we need to take care for eachother

MAY I TAKE CARE OF YOU MY LJFRIENDS?

BY MY GOOD EATING AND AFTERWARDS BECOMING GOOD BIG BOY OR GIRL!

http://www.i638.com/iguide.php?go=696~17870~a+la+bocca+%28part+2%29&object=1&title=a%20la%20bocca%20(part%202)&size=2

http://www.i638.com/iguide.php?go=696%7E10594%7EMost+DISGUSTING+Video+Ever%7E%7E%7E

a former boyfriend is missing is his mother, he has got a very special relationship with her

it is a blondie hooker, who had a total body makeover and looks now much younger

i watched very closely her skin and it is not everywhere that elastic anymore

i said to that guy: GO BACK, GO BACK WHERE YOU CAME FROM

http://www.garyrose.com/videos/headf_ck.mpg

http://www2.hku.nl/%7Ehws/secret/headsex.mpeg

 

 

Monday, March 7th, 2005
11:46 am

IK ZOU ZEER GRAAG EEN ZELFBEDRUIPEND MUIZEKE ZIJN.

I would like very much a selfbedripping mousy sein.

VAN NIEMAND AFHANKELIJK.

From nobody dependent.

ZELF VOOR MIJN VOEDSEL KUNNEN ZORGEN.

Self for my feedsel take care.

ACH, JULLIE VERSTAAN ME WEL, GEWOON GRAAG EEN ZELFBEDRUIPEND MUIZEKE WILLEN ZIJN.

Ohwell, you understand me, just wanting a selfbedripping mousy sein.

 

Have dinner with me please.

http://hem.bredband.net/b135274/movies/chunks.mpg

 

 

Please be a little pitje patient after clicking this link: the movie will appear as a revelation
Thursday, March 3rd, 2005
4:38 pm
</p>

F U C K


</p>

Y O UBECAUSE I AM BRAINLESS
BECAUSE I MOUSE
'CUZ I AM GOwING TO TREAT YOU LIKE A STUPId MOUSE
O HOW I HATE STUPId MICE
HOW I eaT STUPId MOUSE
I'M TRUTH ALONE

BECAUSE I AM GoWING TO POUNd YOU WITH MY SHOES. AM I TOO WEAK?
I SHALL SWALLOW SOME STRONG OSTROGENES AND HEAVY SKIES

MICE END LIKE THIS

ANd THEN I SMILE


STAMPVOETENd!

I DON'T CARE ANYMORE
I SHALL CLEAN MY SHOES
BLINKING LIKE BLACK MONSTER IN MY HEART
THERE'S STILL BLACK MAGIC ON THE MILKY WAY!
I EAT IT LIKE CHOCOLATE
I WOLF LIKE </p>

AAOoOOOOoOOOOOOoOOOOO°0oOoOOooo°0H!TRUTH ALONE
ON WHAT'S BEHIND THE MILKY WAY
UNDER MY SKIRT
WHERE NOTHING IS JUST SO WARM
FILTHY INKFISH
SABOTAGE

Mice end
very lonely
in shelters

-MelkMeisje-
2:32 pm
micemicemice
Obsessed with mice!
You are seriously obsessed with mice. That's great
that you have such an appreciation for the
cutest animals in the world. Just try not to
let your obsession get to an unhealthy extreme.
For instance, don't kill your neighbor's cat in
an effort to save the mice.


Are you obsessed with mice?
brought to you by Quizilla
Wednesday, March 2nd, 2005
2:06 pm

 

O oOOOOooooOO O O

IK WAS DOOD

EN DE ZWARTE DICHTER

HEEFT MIJ TERUG TOT LEVEN GEWEKT

 

bij eventuele klachten verwijs ik graag door naar hem

 

Tuesday, March 1st, 2005
5:00 pm
</p>

BECAUSE I HAVE NO BRAIN

Saturday, February 26th, 2005
11:14 am
Muizelippestift
I am a tool. The rest is a shame.
If you kiss me you will die, mouse
i've got beautiful poison on my lips
fuckin dead animal
You
Mouse
I am going to slaught you today and squeeze you on my lips like a dead animal

-Mouselipstick-

Muizeke lip m'n giftig meiske uit mijn handtaske want k'hem kik honger als ne koe zonder stier. muizeke muist mijn lippeke dood tot bloed op mijn lippestift zonder kleur bloedt, geef me dan een gekleurd meiske want ik verveel me vreselijk niet omdat ge muist als een zottemuUs, zoeteMuus. Met een patatemeske ga'k da meiske schillen en dan pers ik u, muis, op't geschilt meiske, da zoude gij leuk vinden he? en wa zit ik hier te pratelen tegen ne muis, lomper dan dom kunde nie kijken naar mij...met domme kleine minirok-oogskes. Vandaag heb ik gene minirok aan, zot muiske. Da doe ik alleen aan als ik mijn benen open en vandaag sluit ik mijn benen toe net als gij uw staart sluit.
Friday, February 25th, 2005
1:41 am
Those happy days when we were friends
That time when we played Rok-Omhoog-Doen
We lived together
No you live together with the little worms in my memory
and i am waiting for these little friends of you...because one day they are going to visit me too like they do to you...I shall open my body for them and say: Welcome
Today i was there and i saw a funeral but i was moving too fast, i missed the rest...
I want to be burried in a luciferbox when i am dead.

It was beautiful, it was true
Thursday, February 24th, 2005
11:30 pm
Dag dagboek,
vandaag stond ik op uit mijn bed en toen stond ik op en liep ik op blote voeten over het gras. Het was donker en ik hoorde de haan roepen. Toen liep ik weer naar binnen en nu zit ik hier binnen en schrijf ik dit.
Dag dagboek!

en een tekeningetje van bloem en muis omdat het vandaag een mooie dag is.
[ << Previous 20 ]
About LiveJournal.com