April 18th, 2006

ехаў грэка

Вясновая фотасэсыя

У Гомелі сапраўдная вясна! Разьліўся Сож і затапіў усё навакольле да самага гарызонту; трава лезе дый пахне; вярнуліся з выраю ўсе птушкі, якія таго хацелі, нават буслы (кажуць, яны прылятаюць апошнімі ды яшчэ зязюлі -- вось тых пакуль што ня чуў).

Сёньня праехаў на ровары да Веткі (і назад), зрабіў шмат фотаздымкаў. Некаторыя зь іх выкладваю тут.


Вясна зрабіла фотаздымкі лесу...
Сож каля Веткі
Сож разьліваецца...
Бяскрайняя сажалка
Сож каля Хальча
Буслы прыляцелі
Заход сонца каля Хальча...
...і каля вёскі Залаты Рог
А гэта ўжо Гомель. Вясновы вечар
  • Current Mood
    satisfied satisfied