?

Log in

No account? Create an account
Пуш-пуш-пушер [entries|archive|friends|userinfo]
Ярило

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 8th, 2011

Ландік напав на журналістів у суді [Dec. 8th, 2011|05:49 pm]
Ярило
У коридорі Луганського суду Роман Ландік зненацька вдарив головою камеру оператора каналу 1+1.
Удар був такої сили, що з неї впав акумулятор, відео стерлося, пише ТСН.
Як повідомляє видання, побитися затриманому не завадив навіть конвой - в цей час його супроводжували чотири охоронця.
Пояснювати свої дії Ландик, якого судять за публічне побиття луганської дівчини, не став.
Однак за нього зробили його адвокати. За їхніми словами, підзахисний нервується і не має можливості вихлюпнути свої емоції.


Холопы провоцируют, понятное дело.
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 8th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]