?

Log in

No account? Create an account
__goddamn's Journal [entries|friends|calendar]
__goddamn

[ website | TM ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[16 Jul 2006|05:02pm]
dag fran
hoi fran

NIEUWE LJ!
ADD!

bonzaai_

add me nou maar joh :9

prrt

<3
12 comments|post comment

[15 Dec 2005|05:52pm]
V o r i g e W e e k

Donderdag:
Lamb Of God, DevilDriver, The Agony Scene

Vrijdag:
Hatebreed, Agnostic Front, Born From Pain, Bleed the Sky, Napalm Death, The Red Chord.

Foto'sCollapse )
Image hosted by Photobucket.com
45 comments|post comment

[05 Nov 2005|10:57pm]

Osdorp Posse

Gisteren naar Osdorp Posse geweest in Bibelot. Met Jasmijn, Ilya & Lucia.
Echt een dag die lang in mn geheugen gegrift zal blijven.
Lucia en ik hebben een heel avontuur in Dordrecht meegemaakt. En we zaten bijna opgeslotne in de wc van Bibelot.
We hadden ineens de deurkruk in onze handen.

Het optreden was echt gaaf. Zeker een tweede keer waard. Ik had Osdorp Posse al 1 keer gezien en Def P had ik live gezine met the Beatbusters 1/2 jaar terug.

Oja.
Een bepaald persoon werkt me enorm op me zenuwen. Ze is zo'n jaloers. Kreng!
Tegen mij aardig doen en achter mn rug om lullen tegen anderen.

blabla zegt: "Zij" kon jou namelijk niet uitstaan,omdat jij zo goed met Martijn om ging..

Stiekem mis ik jullie ineens..
komt ineens na Osdorp Posse
Ik had daar met jullie willen staan

Maargoed genoeg gelult.

& Ammie nog bedankt voor t lenen van je fiets, hunnybunny (L)!

Jasmijn! Wajoooo! HOTTIEEEEEEEEEEEEEE!!!!
Neukbaar!


Vrijdag wordt gewoon the shit! pimpen man.

& Merijn was vandaag op tv bij Idols. Geweldig :D
& wie zag die gast die Slipsnot na ging doen? OMG ik lachte me dood? :')


.Collapse )
185 comments|post comment

[03 Nov 2005|07:51pm]
Image hosted by Photobucket.com


Together forever always
From the dawn 'till the end of each day
No matter how far or where you are
We're together forever always
73 comments|post comment

OMG! [26 Oct 2005|06:28pm]
Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

HAHAHAHAHAHAHA!
181 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]