?

Log in

No account? Create an account
Ann
17 January 2010 @ 07:09 pm
NEW JOURNAL:
[info]rainydayjohanna 
those who are interested: add me.
I won't be posting here anymore. everything new would go there from now. :)
 
 
Ann
09 May 2009 @ 03:18 pm
The Dante's Inferno Test has banished you to the Sixth Level of Hell - The City of Dis!
You approach Satan's wretched city where you behold a wide plain surrounded by iron walls. Before you are fields full of distress and torment terrible. Burning tombs are littered about the landscape. Inside these flaming sepulchers suffer the heretics, failing to believe in God and the afterlife, who make themselves audible by doleful sighs. You will join the wicked that lie here, and will be offered no respite. The three infernal Furies stained with blood, with limbs of women and hair of serpents, dwell in this circle of Hell.

Here is how you matched up against all the levels:
LevelScore
Purgatory (Repenting Believers)Very Low
Level 1 - Limbo (Virtuous Non-Believers)High
Level 2 (Lustful)High
Level 3 (Gluttonous)High
Level 4 (Prodigal and Avaricious)High
Level 5 (Wrathful and Gloomy)High
Level 6 - The City of Dis (Heretics)Very High
Level 7 (Violent)High
Level 8- the Malebolge (Fraudulent, Malicious, Panderers)High
Level 9 - Cocytus (Treacherous)Low

Take the Dante's Inferno Test

I AM DOOMED. :'D
Tags:
 
 
feeling: chipperchipper
 
 
Ann
04 May 2009 @ 09:46 pm
best and worst icons meme

1. Comment with your username, and the journal you post your icons at.
2. Pimp to your journal.
3. Reply to other people's comments by posting: 3-5 of your favourite icons and 3-5 of your least favourite icons of theirs. Elaborate why you like/dislike them.
4. No anonymous comments. If you want to say something, you can say it to people's faces.
5. No wank. Leave the sort of comments you'd like to receive yourself. Don't complain about the icons people choose as their least favourite of yours, you asked for it.

original idea from here!
Tags: ,
 
 
feeling: sadsad
la-la-la: kansas - dust in the wind
 
 
Ann
24 February 2009 @ 04:29 pm
you might have been wondering what's been up with me, well...

nothing worth mentioning other than this. :)

oh, final marks of my first semester:
introduction to linguistics - D
literary theory 1 - D
introduction to cultural studies EXAM - D
computer studies - D
(consider this as a joke, the exam consisted of the books of our professor, who is a renaissance specialist.)
introduction to literary studies - B
hungarian literature of the middle age & renaissance - B
ortography - A
introductory course to linguistics - A
introductory course to literature - A

introduction to cultural studies COURSE - A
history of antique literature - A
rhetorics - A
communication - A


other than that, it's all the same. just my musical taste became highly restricted, to sound sophisticated. oh, and the second decade of my life has started. ugh.
EDIT: obligatory recent photo, oh noez.Collapse )
 
 
feeling: blankblank
la-la-la: Bob Dylan - It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry
 
 
Ann
05 January 2009 @ 01:55 pm
...
"A többi módszer, melyeknél a kínkerülés az uralkodó szándék, különválnak aszerint a kínforrás szerint, amelynek nagyobb figyelmet szentelnek. Itt szélsőséges és mérsékelt módszerek adódnak; egyoldalúak és olyanok, melyek egyúttal több ponton hatnak. Szándékolt magányosság, másoktól való tartózkodás, a legkézenfekvőbb védelem az ellen a baj ellen, mely az emberi kapcsolatokból adódhat. Érthető, hogy az az öröm, mely ezen az úton elérhető, a nyugalomé. A félelmes külvilággal szemben nem védekezhetünk másképp, mint az elfordulás valamilyen formájában, ha ezt a feladatot kizárólag a magunk számára akarjuk megoldani."

me
"E módszerek egyikét még nem soroltam fel; nem azért, mert megfeledkeztem volna róla, hanem mert más összefüggésben foglalkozunk majd vele. Hogy is volna lehetséges az életművészetnek éppen ezt a technikáját elfelejteni! Jellegzetes vonások legkülönösebb egyesülésével tűnik ki. Természetesen ez is a sorstól való függetlenség felé törekszik – így jellemezhetjük a legjobban – és ettől a szándéktól vezérelten a kielégülést a belső lelki folyamatokba helyezi át, kiszolgálja ebben a libidónak a korábban említett eltolhatósága, de nem fordul el a külvilágtól, ellenkezőleg, tárgyaiba belekapaszkodik és a hozzájuk való érzelmi kapcsolatban talál örömet. Emellett nem adja meg magát a kínkerülés fárasztó rezignált céljának, inkább elmegy mellette, ügyet sem vetve rá, és a pozitív boldogságbeteljesedés eredeti szenvedélyes törekvéséhez ragaszkodik. Talán ezzel valóban közelebb kerül ehhez a célhoz, mint minden más módszerrel. Természetesen az életnek arra az irányára gondolok, amelyik a szeretetet helyezi a középpontba és minden kielégülést attól vár, hogy szeressen és szeressék. Mindnyájunkhoz eléggé közel áll az ilyen lelki beállítódás; a szeretet egyik megjelenési formája a nemi szeretet, a lenyűgöző örömérzés legnagyobb fokú tapasztalását közvetíti számunkra és így boldogságra törekedésünk ősképét nyújtotta. Mi sem természetesebb, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy a boldogságot ugyanazon az úton keressük, melyen először találkoztunk vele. Ennek az élettechnikának a gyenge oldala teljesen nyilvánvaló; különben egyetlen embernek sem jutott volna eszébe ezt a boldogsághoz vezető utat egy másikért elhagyni. Soha nem vagyunk védtelenebbek sérelmekkel szemben, mint mikor szeretünk, soha gyámoltalanabbul szerencsétlenek, mint mikor a szeretett tárgyat, vagy annak szeretetét elvesztettük."

Sorry, I couldn't find them in english yet and I'd better be focusing to reading the whole thing all at once, but I'll try to add them later.
No further comments anyway.

 
 
la-la-la: Placebo - Special Needs