house - horror!!

my destiny...

The Dante's Inferno Test has banished you to the Sixth Level of Hell - The City of Dis!
You approach Satan's wretched city where you behold a wide plain surrounded by iron walls. Before you are fields full of distress and torment terrible. Burning tombs are littered about the landscape. Inside these flaming sepulchers suffer the heretics, failing to believe in God and the afterlife, who make themselves audible by doleful sighs. You will join the wicked that lie here, and will be offered no respite. The three infernal Furies stained with blood, with limbs of women and hair of serpents, dwell in this circle of Hell.

Here is how you matched up against all the levels:
LevelScore
Purgatory (Repenting Believers)Very Low
Level 1 - Limbo (Virtuous Non-Believers)High
Level 2 (Lustful)High
Level 3 (Gluttonous)High
Level 4 (Prodigal and Avaricious)High
Level 5 (Wrathful and Gloomy)High
Level 6 - The City of Dis (Heretics)Very High
Level 7 (Violent)High
Level 8- the Malebolge (Fraudulent, Malicious, Panderers)High
Level 9 - Cocytus (Treacherous)Low

Take the Dante's Inferno Test

I AM DOOMED. :'D
 • Current Mood
  chipper chipper
 • Tags
olivia

meme!

best and worst icons meme

1. Comment with your username, and the journal you post your icons at.
2. Pimp to your journal.
3. Reply to other people's comments by posting: 3-5 of your favourite icons and 3-5 of your least favourite icons of theirs. Elaborate why you like/dislike them.
4. No anonymous comments. If you want to say something, you can say it to people's faces.
5. No wank. Leave the sort of comments you'd like to receive yourself. Don't complain about the icons people choose as their least favourite of yours, you asked for it.

original idea from here!
 • Current Music
  kansas - dust in the wind
 • Tags
  ,
tori2

it's alright ma

you might have been wondering what's been up with me, well...

nothing worth mentioning other than this. :)

oh, final marks of my first semester:
introduction to linguistics - D
literary theory 1 - D
introduction to cultural studies EXAM - D
computer studies - D
(consider this as a joke, the exam consisted of the books of our professor, who is a renaissance specialist.)
introduction to literary studies - B
hungarian literature of the middle age & renaissance - B
ortography - A
introductory course to linguistics - A
introductory course to literature - A

introduction to cultural studies COURSE - A
history of antique literature - A
rhetorics - A
communication - A


other than that, it's all the same. just my musical taste became highly restricted, to sound sophisticated. oh, and the second decade of my life has started. ugh.
EDIT: Collapse )
 • Current Music
  Bob Dylan - It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry
 • Tags
  , ,
ryuutaro-red

reading mr. Freud...

...
"A többi módszer, melyeknél a kínkerülés az uralkodó szándék, különválnak aszerint a kínforrás szerint, amelynek nagyobb figyelmet szentelnek. Itt szélsőséges és mérsékelt módszerek adódnak; egyoldalúak és olyanok, melyek egyúttal több ponton hatnak. Szándékolt magányosság, másoktól való tartózkodás, a legkézenfekvőbb védelem az ellen a baj ellen, mely az emberi kapcsolatokból adódhat. Érthető, hogy az az öröm, mely ezen az úton elérhető, a nyugalomé. A félelmes külvilággal szemben nem védekezhetünk másképp, mint az elfordulás valamilyen formájában, ha ezt a feladatot kizárólag a magunk számára akarjuk megoldani."

me
"E módszerek egyikét még nem soroltam fel; nem azért, mert megfeledkeztem volna róla, hanem mert más összefüggésben foglalkozunk majd vele. Hogy is volna lehetséges az életművészetnek éppen ezt a technikáját elfelejteni! Jellegzetes vonások legkülönösebb egyesülésével tűnik ki. Természetesen ez is a sorstól való függetlenség felé törekszik – így jellemezhetjük a legjobban – és ettől a szándéktól vezérelten a kielégülést a belső lelki folyamatokba helyezi át, kiszolgálja ebben a libidónak a korábban említett eltolhatósága, de nem fordul el a külvilágtól, ellenkezőleg, tárgyaiba belekapaszkodik és a hozzájuk való érzelmi kapcsolatban talál örömet. Emellett nem adja meg magát a kínkerülés fárasztó rezignált céljának, inkább elmegy mellette, ügyet sem vetve rá, és a pozitív boldogságbeteljesedés eredeti szenvedélyes törekvéséhez ragaszkodik. Talán ezzel valóban közelebb kerül ehhez a célhoz, mint minden más módszerrel. Természetesen az életnek arra az irányára gondolok, amelyik a szeretetet helyezi a középpontba és minden kielégülést attól vár, hogy szeressen és szeressék. Mindnyájunkhoz eléggé közel áll az ilyen lelki beállítódás; a szeretet egyik megjelenési formája a nemi szeretet, a lenyűgöző örömérzés legnagyobb fokú tapasztalását közvetíti számunkra és így boldogságra törekedésünk ősképét nyújtotta. Mi sem természetesebb, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy a boldogságot ugyanazon az úton keressük, melyen először találkoztunk vele. Ennek az élettechnikának a gyenge oldala teljesen nyilvánvaló; különben egyetlen embernek sem jutott volna eszébe ezt a boldogsághoz vezető utat egy másikért elhagyni. Soha nem vagyunk védtelenebbek sérelmekkel szemben, mint mikor szeretünk, soha gyámoltalanabbul szerencsétlenek, mint mikor a szeretett tárgyat, vagy annak szeretetét elvesztettük."

Sorry, I couldn't find them in english yet and I'd better be focusing to reading the whole thing all at once, but I'll try to add them later.
No further comments anyway.

tarou puppet

comeback post pt. 2

I guess I'm rather writing this now when the inspiration is still present and as long as I'm willing to storytell a bit in English.
well in the last entry worth mentioning I was worried about my first exam and since that I've already done two others. I must say that I'm pretty content because I have a D (well that one is not that I'd be proud of),a B and an A.
let's see my marks achieved so far in this semester:

literary theory 1 - D
introduction to literary studies - B
ortography - A
introductory course to linguistics - A
introductory course to literature - A


the latter were not evaluated by doing an exam but by "field-work": you had to do homeworks, tests, and in linguistics we had to compose the "curriculum" of a particular word. mine was "pagan". I'm very proud of my essay because our teacher also liked it and by all means it was a nice script, the first one I handed in @ Uni.

I've also grown fond of a couple of people there, I may consider some of them as friends - it's a bit early to say but really, a few of them already grew quite close to me. I might say, even TOO close, at least one of them. (...) I'm working on the problem.
my family is still the same, mum upsets me every day but she's still the most supporting person ever lived on the planet, and the most important: I'll have a niece/nephew who is due to be delivered by the end of may!♥♥♥ sheesh, we're still afraid of the complications, so I'm just kind of whispering this because I'm worried like.. hell.

My next exam will be on the 6th so we can say that... TOMORROW, oh my, I still have to read everything because I'm such a lazy dork I almost studied nothing for it. and I'll have another one on the 7th, and it's much more difficult... I'd better go to sleep because today I'll be studying all day long till my eyes will be burning. X_____X

and of course, HAPPY NEW YEAR EVERYONE!

Collapse )
jenova

comeback post!

holy ravioli, as you can see I renewed my layout a bit! I know the header is a bit overEMOtional, as my dearest told me, but oh well. I think it's beautiful and it nicely interprets you my current mood which I've been having for quite a few weeks now... I'm planning to write a long decent entry, it's possible that not yet today. I just wanted to notify everybody about the layout. not that a lot of people would read this anyway.

__chimaera__  !
(oh, how I love Ryuutarou-san for being my eternal muse. I could make a nice looking header even though I haven't been using ps for months!)

 • Current Music
  Placebo - This Picture (Junior Sanchez remix)
 • Tags
  ,
olivia

i'm alive. well, not really

I haven't checked my flist for AGES. shame on me.
I haven't made any icons for MONTHS. - " -
I haven't felt good in the last couple of weeks.
I haven't solved the biggest problem I encountered @ Uni.
I haven't studied anything for my FIRST exam. (ok this is the odd one out because actually i'm reading atm)
I haven't been so enthusiastic about a person since when I was still with my (otherwise fabolous) ex. And I haven't been so... desperate.

If someone tells you they love you (out of the blue AND doesn't really know you, not at all), it means you're important to them, doesn't it?
 • Current Mood
  thoughtful thoughtful
 • Tags
  ,
huddy<3

ASDFGHJKL house!

I'm seriously feeling like a nervous wreck but the new episode of HOUSE couldn't have gotten a better timing. It made me forget how bad I really feel (poor me, plainly feel sorry for me. of course that was ironic). I didn't intend to spoil anything but I JUST CAN'T stop myself from using this icon. <3
It was such a touching story, I could kill that girl for ruining Cuddy's dreams. Seriously. And I thought I wouldn't like the whole episode because of this, but the last two minutes = best moments ever in the series.
So House-ish.
ryuutaro-red

still water

Something exciting at Uni: after the break I'll do my first test. Made by of course the worst professor. :/ (To describe him it's enough to tell that he really likes humiliating people. Overly.) I hope I won't fail, or else... I don't even dare to imagine what could happen. o_O"
Something regarding myself: I'm trying to boost my self-confidence a little, but as long as that one keeps unintentionally annoying me (one week being friendly, next week shunning)... well, it will be hard to look on the bright side of life. But I've had enough of living pointlessly (even though I still think things are pointless).
I hate insecurity, really.