?

Log in

No account? Create an account
HER STORIES ARE BORING AND STUFF [entries|friends|calendar]
piia

[ website | read my lips ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[22 Sep 2007|06:05pm]
I moved over here :)

(No more updates to this journal.)
4 comments|post comment

[21 Sep 2007|09:39pm]
If I jump, will you follow?
post comment

Chris Crocker - Healthy foods. [19 Sep 2007|09:36pm]
post comment

[17 Sep 2007|08:20pm]
ÄMMÄT ANTAKAA
2 comments|post comment

Stig Dogg - Vadelmasuklaa [17 Sep 2007|05:16pm]
post comment

[15 Sep 2007|06:12am]
2 comments|post comment

[14 Sep 2007|08:56pm]
post comment

[14 Sep 2007|06:05pm]
toisaalta,ei

Probably one of my most intimate and saddest self-portraits.
4 comments|post comment

[13 Sep 2007|09:34pm]
Syksyinen  lätäkkö

random life

ONKO ONGELMANA ELÄMÄ

Sydän graffiti
2 comments|post comment

[12 Sep 2007|10:05pm]
Picture 36
post comment

[12 Sep 2007|10:03pm]
Picture 34
post comment

Dumb and Dumber Mocking Bird Jim Carey clip [11 Sep 2007|05:13am]
post comment

[10 Sep 2007|09:49pm]
IMG09229
4 comments|post comment

[10 Sep 2007|01:32pm]
Reginan kaksi jäsentä
Tavastialla Joanna Newsomin keikalla

Suvi Anne Siimes
meikkaamassa Kampissa ulkona

Tommy Tabermann
Mannerheimintiellä

se joku laulaja tsyby joka ei käytä meikkiä en saa sen nimeä päähäni
Mannerheimintiellä

edelleen se yks Vintiö
koti porttikongin läheisyydessä rumputuolin ja jonku tyypin kaa
post comment

[09 Sep 2007|05:30pm]
post comment

[09 Sep 2007|12:47pm]
post comment

Silvia nuolee mun silmää [09 Sep 2007|08:16am]
Silvia nuolee mun silmää
2 comments|post comment

[09 Sep 2007|07:48am]
IMG09227
post comment

[08 Sep 2007|03:25pm]
IMG09208IMG09205
post comment

Living Dolls: Part One [07 Sep 2007|10:09am]
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]