?

Log in

No account? Create an account
Bzz, de zomer in je bol. [entries|friends|calendar]
Sophieme - friends - update - recent - mine
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[Saturday
10 22 05 - 08:01A]
Omdat ik me vanavond waarschijnlijk helemaal doodverveel;

Laat een anoniem bericht achter met:
1. Een geheim.
2. Een compliment.
3. Een niet-compliment.
4. Een liefdesverklaring.
5. Een songtekst.
6. Je leeftijd.
7. Hoelang we al vriendjes zijn.
8. En een hint over wie jíj bent.
37 comments - tell me - make a change

[Sunday
10 16 05 - 09:35P]

Friends only!

Omdat ik het zeg.
57 comments - tell me - make a change

navigation
[ viewing | most recent entries ]