?

Log in

No account? Create an account
Here's my heart, i'll let you break it. [entries|friends|calendar]
Sanne

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

(13 Felt it -Feel the heartbeat)

[18 Feb 2007|08:17pm]
Nieuw ;
ondersteboven

Samen met mijn hart, raakte ik ook een stukje van mezelf kwijt.
En om het verlies van dat stukje een beetje te kunnen verwerken, om ervoor te zorgen dat ik niet achteruit blijf kijken, nu ook een nieuw dagboek.

Add me maar als je me lief vind.
(wel eerst even commenten.)

(106 Felt it -Feel the heartbeat)

[27 Dec 2005|08:07pm]
                                      

Sanne. 16 jaar. Vaak in de war. Tongpiercing. Gek. Sex. Vrienden.

Nieuwschierig? Add me.

navigation
[ viewing | most recent entries ]