?

Log in

No account? Create an account
A young woman's journal [entries|friends|calendar]
Waiting for my knight

[ website | EverlastingLove ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[21 Oct 2005|09:33pm]
[ mood | :) ]

Ik ging stiekem verder (6)
Nu allemaal te lezen via www.livejournal.com/users/youngxwoman

FRIENDS ONLY! Comment to be added :)

post comment

[19 Mar 2005|11:37am]
Bedankt voor de comments op mijn vorige bericht ^^ <3,456
post comment

[12 Mar 2005|07:54pm]
[ mood | thirsty ]

A friend is someone who walks in
when the whole world has walked out.

Jammer dat ik geen vrienden heb

1 comment|post comment

[19 Jan 2005|09:19pm]
[ mood | good ]

Mag leeftijd een rol spelen
als je voor een ouder iemand kiest
Mag het 5 jaar schelen,
of is het dan zo dat je een deel van je leven verliest.
Verliezen is ook niet echt het goede woord,
kan de juiste ook even niet vinden.
Iedereen vindt dat het niet hoort,
En dat je je nietaan zo'n ouder iemand moet binden.
Maar als het liefde is wat zijn dan de bezwaren?
alleen omdat iemand ouder is vele vele jaren,
Het is zo onredelijk dat iedereen zich ermee bemoeit,
en dan zegt dat je je leven hiermee verknoeit.
Maar liefde kent geen grenzen of leeftijdsverschil.
Of denk ik nu te makkelijk.

ikozura <333
post comment

Friends only (comment to be added) [28 Dec 2004|10:16pm]
[ mood | Blank ]

post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]