?

Log in

No account? Create an account
cherrylips__'s Journal [entries|friends|calendar]
cherrylips__

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[Sunday
April 29th, 2007]


grootCollapse )
read (12) cmnt

[Friday
January 19th, 2007]
[ mood | loved ]

Aaah ik ben echt te blij!
Net met mijn pa over de reis naar India gepraat,
ik dacht dat ik echt 3 steden ging zien ofzo maar we gaan het HEEL India door :D
Ik heb der zoveel zin in niet normaal gewoon,
eerst maar even slagen ;)

Dinsdag ben ik jarig, eindelijk 18!
En dan ga ik deze zondag alvast mijn eerste rijles krijgen ghehe.. :D


&&&&& Ik ben nog steeds heel blij met hem.

read (5) cmnt

[Tuesday
January 2nd, 2007]
En nu ga ik lekker 4 dagen naar Glasgow!

X
read (9) cmnt

[Monday
January 1st, 2007]
OK duidelijk beste O&N ooit! <3

GELUKKIG NIEUWJAAR ALLEMAAL :D

XXX
read (8) cmnt

[Tuesday
December 5th, 2006]
Het zullen de feestdagen wel zijn.. hahaha

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]